Garancia

A ZDS-termékeket és az elektronikus eszközöket kiszállítás előtt leteszteljük, hogy a termékek számára hosszabb élettartamot, az Ügyfelek számára pedig teljes körű szolgáltatást tudjunk garantálni.

A ZDS termékekre vonatkozó garancia a gyártás során használt anyagok hibái által okozott  meghibásodásra vonatkozik és a vásárlástól számított 24 hónapon belül érvényesíthető, amennyiben a vásárlás napját igazoló bizonylat rendelkezésre áll.
A közvetítőn keresztül vásárolt termékek esetében, amelyekre szintén a 24 hónapos garancia vonatkozik, ezen időszak kezdete a végfelhasználónak történt átadás napja - melynek bizonylata, a vásárlást igazoló számla - és amely időszak vége nem lehet később, mint a gyártástól számított 48 hónap.
A Franklin-termékekre a standard Franklin-garancia vontkozik, amely időtartama az eladást bizonylatoló számla kiállítási dátumától számított 24 hónap.
Amennyiben az eladást bizonylatoló számla nem áll rendelkezésre, úgy a termék gyártásától számított 30 hónapon belül érvényesíthető a garancia.

A Vevő az alábbi módon érvényesíthető garanciális igényét.
Ki kell tölteni a termék csomagolásában lévő "Garanciaigény" elnevezésű nyomtatványt, és a termékkel együtt el kell azt vinni a vásárlás helyére, a meghibásodástól számított 8 napon belül - azon túl az igény elévül.
Alternatívaként a www.zdsgroup.com/hu/report weboldalon található adatlapot is ki lehet tölteni. A kitöltéshez fel kell tölteni a vásárlást igazoló számla másolatát.
A disztributor saját hatáskörben kezelheti a problémát vagy eljuttathatja a ZDS-nek az ügyfél kitöltött "Garanciaigény"-nyomtatványát (online is lehetséges a www.zdsgroup.com/hu/report weboldalon) a vásárlást   igazoló dokumentummal együtt a fent megadott időtartamon belül.
azt követően a ZDS megbízza a saját  szervízét a termék javításával vagy engedélyezi a hibás termék visszaszállítását.
Abban az esetben, ha engedélyezik a termék visszaszállítását, a megreklamált terméket az ügyfélnek összeszerelt állapotban (egyben) és megfelelően csomagolva kell visszaküldenie a vásárlás helyszínére. A termék cseréje vagy javítása kizárólag azt követően történhet, hogy a ZDS szakemberei bevizsgálták azt.
A ZDS technikusai által előzetesen nem engedélyezett garanciákat nem veszik át. A szállítás minden költségét minden esetben a Vevő viseli.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:
- ha a "Garanciaigény" nyomtatványban szereplő adatok nem egyeznek a visszaküldött termék adataival,
- ha a terméket megrongálták, szétszedték vagy bizonyos részei hiányoznak,
- ha a károkozás a Vevő által szervezett szállításnak köszönhető,
- ha a károkozás a Vevő által szervezett szállításnak köszönhető és nem áll rendelkezésre olyan dokumentum, amiben a szállítmányozó elismeri a felelősségét az okozott kárért,
- ha a meghibásodást az okozta, hogy nem tartották be a termékkel átadott telepítési és kezelési útmutatót,
- ha az elektromos csatlakozást nem megfelelően végezték el vagy aszivattyú telepítése hidraulikai szempontból nem volt megfelelő,
- ha a meghibásodást az okozta, hogy kábeltoldás nem megfelelő átmérőjű kábellel történt,
- ha a felhasználás módja nincs a technikai leírásban megemlítve,
- ha a terméket olyan folyadékban használták, amely a leírásban nem szerepel, és amely így a gyártási anyagokkal nem összeegyeztethető,
- ha a terméket túlzott mértékű homok- vagy lebegő anyag-tartalom mellett használták,
- ha a kárt galvánáram okozta,
- ha a terméket nem megfelelő vagy jóvá nem hagyott eszköz károsította, pl. frekvenciaváltó vagy áramfejlesztő,
- ha a terméken nem engedélyezett módosítás történt,
- ha a rendszer elektromos vagy hidraulikai jellemzői a termék számára nem megfelelő,
- ha az elektromos védelem nem megfelelő vagy nem elegendő,
- használatból eredő, az anyagok normál mértékű anyagelhasználódása esetén,
- a termék nem megfelelő vagy túlzott mértékű használata esetén,
- a technikailag nem megfelelő szivattyú kiválasztása esetén,
- az olyan telepítés esetén, amely nem követi az előírt normákat,
- természeti katasztrófák esetén (villámcsapás, tűzvész stb.).
Amennyiben a garancia jogosságát a ZDS megállapítja, intézkedik a mielőbbi javításról vagy cseréről.
A garancia nem érvényes, ha a termék új, soha nem került használatba és még a gyári csomagolásában van.
A garancia sohasem ad lehetőséget pénzvisszatérítésre. A garanciális igény elismerése nem jogosít fel a ZDS termékek által okozott közvetett vagy közvetlen károk térítésére. Semmilyen, a garanciával kapcsolatban felmerült probléma nem jogosítja fel az Ügyfelet szerződéses kötelezettségei felfüggesztésére.