Garanție

Toate produsele ZDS sunt testate înainte de a fi vândute, pentru a garanta o durată mai lungă și pentru a oferi clientului un serviciu complect și de calitate.

Garanția pentru produsele ZDS acoperă defectele datorate defecțiunilor materialelor de construcție și a manoperei, este valabilă timp de 24 de luni de la data cumpărării, așa cum reiese din documentele de vânzare.
Garanția pentru produsele vândute prin intermediul distribuitorilor, este valabilă timp de 24 de luni, va începe de la data achiziționării de către consumatorul final, după cum rezultă din documentele de vânzare, până la maximum 48 de luni de la data fabricării produsului.
Produsele Franklin sunt acoperite de garanția de la Franklin, de până la 24 de luni de la data cumpărării, după cum reiese din documentele de vânzare.
În absența documentelor de achiziție, se va acorda o garanție de 30 de luni începând de la data fabricării produsului.

Cumpărătorul poate exercita dreptul de garanție așa cum este indicat mai jos.
Pentru a solicita garanția, este necesar să completați "Formularul de solicitare a garanției" prezent în ambalajul produsului și să îl transmiteți în locul în care a fost achiziționat, respectând termenul obligatoriu de 8 zile de la descoperire, sub sancțiunea pierderii.
Alternativ, puteți completa formularul online menționat anterior la www.zdsgroup.com/it/report.
Copia documentului de achiziție a produsului trebuie, de asemenea, să fie atașată la formular.
Retailerul va rezolva direct problema sau va transmite prompt către ZDS "Formularul de solicitare a garanției" clientului (sau online la adresa www.zdsgroup.com/it/report), completat cu copiile relevante ale documentului de achiziție.
ZDS va instrui serviciul de asistenţă tehnică să ofere asistență cumpărătorului sau să autorizeze expedierea produsului către producător.

În cazul autorizării de returnare a produsului, se așteaptă în mod normal ca produsul revendicat ca fiind "defect" să fie trimis complet și ambalat corespunzător de către client la punctul de achiziție, înlocuirea cu un produs nou sau reparat, va avea loc numai după evaluarea tehnică ZDS.
Garanțiile care nu au fost autorizate anterior de ZDS nu vor fi preluate de tehnicienii ZDS.
Toate costurile de transport sunt, în mod normal, percepute cumpărătorului.

Garanția nu se acordă în următoarele cazuri:
 - lipsa de coincidență între informațiile furnizate în "Formularul de cerere de garanție" și produsul primit;
 - în cazul în care produsul a fost manipulat, demontat sau incomplet al unor părți;
 - dacă daunele sunt cauzate de transportul efectuat de Cumpărător;
 - când daunele sunt cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalaţie și de utilizare furnizate împreună cu produsul;
 - în cazul conexiunilor electrice incorecte sau al instalațiilor hidraulice greșite;
 - dacă deteriorarea este cauzată de dimensiunea incorectă a cablului de alimentare în cazul extensiei;
 - dacă aplicația nu este permisă de specificațiile tehnice ale produsului;
 - dacă produsul este utilizat cu alte lichide decât cele indicate și, prin urmare, incompatibil cu materialele sale de construcție;
 - dacă produsul este utilizat cu cantități excesive de nisip sau alte corpuri străine în lichid;
 - când daunele sunt cauzate de curenți galvanici;
 - dacă produsul este deteriorat prin utilizarea cu echipamente inadecvate sau neautorizate, cum ar fi de exemplu convertizor de frecvenţă sau generatoar;
 - în cazul în care se efectuează modificări tehnice neautorizate;
- dacă caracteristicile electrice sau hidraulice ale sistemului nu sunt adecvate pentru produs;
- dacă protecția electrică este inadecvată sau insuficientă;
- pentru uzura normală a materialelor în timp;
 - pentru utilizarea anormală sau excesivă a produsului;
- în cazul unei selecții tehnice incorecte a produsului;
- pagubele provocate de instalațiile care nu respectă reglementările în vigoare;
- în caz de daune cauzate de evenimente sau dezastre naturale (cum ar fi fulgere, incendii etc.).
 Dacă garanția este recunoscută, ZDS va repara sau înlocui produsul defect cât mai curând posibil.
Nici o garanție nu este valabilă atunci când produsele sunt noi, niciodată instalate și încă ambalate în ambalajul original.
Garanțiile nu implică niciodată posibilitatea de compensare.
Acordarea garanției nu conferă dreptul de a solicita daune directe și indirecte cauzate de produsele ZDS.
Orice problemă legată de garanții nu autorizează clientul să evite obligațiile contractuale.

Eventualele discuții în relație cu acest contract, inclus chestiuni în relație cu existența sa, valabilitatea sa ori terminarea sa,  va fi de competiția exclusivă a Curții de Padova.