Wsparcie techniczne

FAQS

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Jak mogę skontaktować się z Działem Obsługi Klienta ZDS?

Można skontaktować się bezpośrednio z firmą ZDS lub ze swoim sprzedawcą lub też miejscowym dystrybutorem.

 

Jakie zastosowanie mają pompy głębinowe ZDS?

Pompy głębinowe ZDS zostały zaprojektowane do następujących rozwiązań:

Gdzie są produkowane produkty ZDS?

Wszystkie produkty ZDS są projektowane i produkowane w Padwie, we Włoszech.

 

Co oznacza całkowita wysokość podnoszenia?

Całkowite ciśnienie dynamiczne odnosi się po prostu do całkowitego ciśnienia. Ciśnienie dynamiczne jest równe ciśnieniu mierzonemu na wylocie pompy minus ciśnienie wlotowe na przyłączu ssącym. Przeważnie całkowita wysokość jest mierzona w metrach i wraz z wydajnością jest przedstawiona na charakterystyce pracy pompy.

 

Co to jest charakterystyka hydrauliczna pompy i jakie jest jej znaczenie?

Charakterystyka hydrauliczna pompy jest bardzo ważna, ponieważ jest to jedyny sposób, aby określić poprawne wykonanie instalacji. Poprzez poprawne odczytanie krzywej, można dobrać odpowiedni model pompy głębinowej o właściwych parametrach oraz wydajności w celu optymalizacji zużycia energii. Każda instalacja, wymagane ciśnienie jest inne,a głębokość i poziom studni zależą w dużym stopniu od miejsca instalacji.

 

Dlaczego jest tak ważne przestrzeganie instrukcji do instalacji produktów ZDS?

Jest zalecane przestrzeganie wszystkich instrukcji instalacji.  Instrukcje techniczne  dostarczone przez firmę ZDS muszą być przestrzegane  w celu zapewnienia poprawnej instalacji oraz poprawnego funkcjonowania systemu. Ponadto, instrukcje powinny być przeczytane przez instalatora oraz przez samego użytkownika przed rozpoczęciem instalacji jak i również przez niego zachowanego do ewentualnej konsultacji.

 

W jakiej pozycji powinna pracować pompa głębinowa ZDS?

Pompy ZDS powinny pracować w pozycji pionowej lub poziomej. Kiedy pompa jest zainstalowana pionowo, króciec tłoczny musi być skierowany ku górze a wlot pompy musi być zawsze całkowicie zanurzony w wodzie. Dla ułatwienia, firma ZDS zaprojektowała specjalny akcesor KIOS Kit do poziomych instalacji w zbiornikach wodnych.  

 

Jaki rodzaj płynu może być pompowany przez pompę ZDS?

Czysta woda, niezawierająca cząstek stałych ani materiałów ściernych, nielepka, nieagresywna, nieskrystalizowana oraz chemicznie neutralna.

 

Jak wykonać pociągnięcie pod wodą kabla zasilającego silnika ZDS?

Przed pociągnięciem przewodu zasilającego silnika ZDS pod wodą, należy sprawdzić czy wtyczka kabla jest sucha i czysta. W celu ułatwienia instalacji, gumowe części wtyku należy nasmarować nieprzewodzącą prądu pastą silikonową.  Śruby do montażu kabla powinny być domocowane oraz dokręcone przez użycie specjalnego środka do zabezpieczania śrub.   
 

Czy trójfazowa pompa ZDS może być podłączona do zasilania jednofazowego?

Nie. Trójfazowa pompa ZDS musi być podłączona do zasilania trójfazowego tak samo jak jednofazowa pompa ZDS musi być podłączona do zasilania jednofazowego.

 

Czy część hydrauliczna ZDS może pracować przy częstotliwości 60 Hz?

Części hydrauliczne ZDS zostały zaprojektowane do pracy przy częstotliwości 50 Hz, ale mogą również pracować przy częstotliwości 60 Hz. W drugim przypadku, silnik będzie pobierał więcej prądu, dlatego też będzie konieczna instalacja silnika o większej mocy.

 

Czy silniki ZDS i pompy głębinowe mogą pracować przy częstotliwości 60 Hz?

Nie, silniki ZDS i pompy głębinowe zostały zaprojektowane do pracy przy częstotliwości 50 Hz,    n- 2850 min-1.

 

Czy produkty ZDS mogą pracować z przetwornicą częstotliwości?

Jedyne produkty, które mogą pracować z przetwornicą częstotliwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to: silniki trójfazowe OT oraz jednofazowe silniki PSC, pod warunkiem, że nie zostały wyposażone w urządzenie DRP.  Informacje techniczne zawarte w instrukcji użytkownika lub też w innych dokumentach, powinne być dopasowane do każdej osobnej instalacji.  

 

Czy silniki ZDS są wyposażone w łagodny rozruch?

Pompy Plug&Go oraz silniki H2E posiadają zintegrowany układ łagodnego rozruchu w celu zmiejszenia zużycia mocy podczas startu.

 

Jaka jest dopusczalna maksymalna liczba uruchomień/h bez wpłynięcia na żywotność pomp ZDS?

Maksymalna liczba uruchomień/h wynosi 150, równo rozłożonych.  

 

Czy w produktach ZDS jest zawarty glikol?

Pompy Plug&GO®, silniki H2E oraz H2 są wypełnione mieszaniną wody/glikolu w celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem przez mróz podczas transportu lub podczas przechowywania. Glikol jest substancją sklasyfikowaną jako nietoksyczna z klasą szkodliwości dla wody 1 ( WGK1= w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody). Prosimy o sprawdzenie przed instalacją pompy, czy przepisy ochrony środowiska na Waszym obszarze dopuszczczają silniki o zawartości glikolu .

 

Jak bardzo ważne jest zapobieganie pracy na sucho?

Dla pompy, która pracuje na sucho, istnieje większe ryzyko uszkodzenia jej wewnętrznych komponentów hydrauliki i silnika. Z tego powodu, firma ZDS posiada w swojej ofercie wiele elektronicznych urządzęń zabezpieczających pompę przed suchobiegiem. Pompy Plug&GO® oraz Kompletne Zestawy H2E posiadają wbudowany układ zabezpieczający przed suchobiegiem. Urządzenie DRP zintegrowane z kablem może być zainstalowane z silnikami ZDS jak i również z silnikami Franklin.  Jest zalecany dobór odpowiedniej pompy w stosunku do wydajności studni, aby zapobiec instalacji zbyt mocnej pompy.

 

Czy pompy ZDS są chronione przed suchobiegiem?

Pompy Plug&GO®, Kompletne Zestawy H2E, Kompletne Zestawy z panelem kontrolnym Master, silniki wyposażone w DRP, posiadają wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem przez co nie wymagają dodatkowego czujnika poziomu wodu. W przypadku braku wody, system automatycznie wyłączy pompę oraz ponownie ją załączy po zaprogramowanym czasie.

 

Jakie są limity funkcjonalności pomp ZDS?

Pompa ZDS musi być użyta zgodnie z odpowiednimi ograniczeniami technicznymi oraz środowiskowymi zawartymi w instrukcji oraz technicznych katalogach.

 

Jaka jest tolerancja pracy pompy ZDS biorąc pod uwagę jej charakterystykę hydrauliczną?

Wydajność pracy pomp głębinowych ZDS jest zgodna z normą UNI EN ISO 9906 Załącznik 1 dla pomp produkowanych w seriach.

 

Co się może stać, jeśli pompa pracuje daleko na lewo od swojej krzywej?

Jeśli pompa pracuje daleko na lewo od swojej krzywej oznacza to, że pracuje w warunkach niskiej wydajności i wysokiego ciśnienia, tzn. pracuje przy niższej wydajności niż ta dla której została zaprojektowana. Wysokie ciśnienie wewnątrz pompy obciąża układ wirników, a tym samym zwiększa ciśnienie na łożyskach silnika. Ponadto, część hydrauliczna i silnik mogą się przegrzać ze względu na brak lub niedostateczne chłodzenia silnika. Z tego powodu, pompa głębinowa musi zawsze pracować  w granicach wyznaczonych limitów wydajności ( niższych i wyższch). Najlepiej byłoby, żeby pompa pracowała jak najbliżej swojego punktu najwyższej sprawności w celu zapewnienia długiej żywotności pompy oraz w celu zmniejszenia zużycia energii.

 

Co się może stać, jeśli pompa pracuje daleko po prawej stronie od swojej krzywej?

Jeśli pompa pracuje zbyt daleko po prawej stronie od swojej krzywej, oznacza to, że pracuje w warunkach wysokiej wydajności i niskiego ciśnienia,tzn. pracuje przy wydajności wyższej niż ta dla której została zaprojektowana. Ponadto oznacza to, że pompa jest o za słabej wydajności dla instalacji.  Praca pompy głębinowej w takich warunkach może spowodować uszkodzenia części hydraulicznej oraz silnika. Pompa głębinowa musi zawsze pracować  w granicach wyznaczonych limitów wydajności ( niższych i wyższch). Najlepiej byłoby, żeby pompa pracowała jak najbliżej swojego punktu najwyższej sprawności w celu zapewnienia długiej żywotności pompy oraz w celu zmniejszenia zużycia energii.

 

Co oznacza siła docisku i co może spowodować?

Siła docisku jest siłą skierowaną ku dołowi, która wpływa na pracę łożyska silnika podczas pracy pompy. Zbyt duża siła dociskowa może spowodować uszkodzenie łożyska osiowego silnika. Ponadto, część hydrauliczna i silnik mogą się przegrzać ze względu na brak lub niedostateczne chłodzenia silnika. W celu uniknięcia takich sytuacji, pompa musi być pracować w granicach wyznaczonych limitów swojej wydajności. Charakterystyka hydrauliczna pomp ZDS przedstawia zakres dozwolonej wydajności w formie nieprzerywanej linii, oraz przedstawia zakres niedozwolonej pracy w formie przerywanej linii.    

 

Co to jest uderzenie wodne i przez co jest spowodowane?

Uderzenie wodne to nagły wzrost ciśnienia towarzyszący szybkiemu zatrzymaniu przepływu cieczy. Uderzeniu łagodnemu towarzyszy dźwięk przypominający uderzenie młotkiem w rurę. Jeśli ciśnienie nie obniży się, może doprowadzić to do uszkodzenia rury oraz wszystkich urządzeń pod nią podłączonych (kocioł, pompa głębinowa, itp.). W przypadku takiej sytuacji, należy wyłączyć instalację i rozwiązać problem.  

 

Co to jest silnik chłodzony wodą?

Silnik chłodzony wodą jest silnikiem, którego części ( wał, osłony, łożyska, itp.) znajdują się wewnątrz szczeliny powietrznej oddzielonej od uzwojenia elektrycznego. Chłodzenie oraz smarowanie części jest możliwe dzięki pompowanemu płynowi.

 

Dlaczego pompa głośno pracuje?

Pompa może wydawać się głośna z powodu:

 

Co może powodować wyzwalanie wyłącznika/bezpieczników podczas startu silnika?

Podczas startu silnika, mogą wystąpić problemy z wyłącznikami lub bezpiecznikami z powodu np.: braku jednej fazy w silnikach trójfazowych, na wskutek zwarcia silnika, z powodu zablokowanej hydrauliki, uszkodzonego kondensatora w silnikach jednofazowych, niepoprawnego połączenia elektrycznego silników jednofazowych lub gdy wyłącznik był narażony na wysoką temperaturę otoczenia ( wyższą niż dozwolona).

 

Jaka jest dopuszczalna maksymalna zawartość piasku pompowanej cieczy?

Dopuszczalna maksymalna zawartość piasku pompowanej cieczy nie może przekraczać 120 g/m³. Nadmierna ilość piasku zmniejsza żywotność produktu ( na wskutek ścierania się wewnętrznych komponentów pompy) oraz zwiększa ryzyko zablokowania się pompy.

 

Co to jest płaszcz chłodzący?

Płaszcz chłodzący jest potrzebny w celu zagwarantowania stałego przepływu płynu dookoła powierzchni silnika. W większości przypadkach, pompa jest otoczona ścianami studni  i dzięki ruchowi wody z dołu w górę jest gwarantowane poprawne chłodzenie powierzchni silnika. Kiedy pompa jest zainstalowana w szerokich studniach, na otwartych wodach lub w cysternach, gdzie nie ma ścian studni, jest zalecana instalacja płaszczu chłodzącego. W tych przypadkach zalecana jest instalacja Kios kit, który zapewni poprawny przepływ chłodzący.

 

Jaki jest minimalny przepływ chłodzący dla pomp głębinowych ZDS?

Podczas pracy pompy jest wymagany przepływ chłodzący minimum 8cm/sec, w celu zapewnienia dostatecznego chłodzenia hydrauliki i silnika.

 

Jaki jest minimalny poziom płynu, aby pompa ZDS pracowała poprawnie?

Silniki ZDS zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich chłodzenie było możliwe dzięki przepływowi pompowanej wody (minimalny przepływ chłodzący dla silnika ZDS to 8cm/sec). W celu zagwarantowania poprawnego chłodzenia, pompy ZDS muszą zawsze być zanurzone w pompowanej wodzie podczas pracy. Jeśli minimalny przepływ chłodzący nie może być zapewniony, zalecana jest instalacja zestawu Kios Kit lub płaszczu chłodzącego.

 

Co powoduje przegrzanie się silnika?

Przegrzanie silnika może być spowodowane przez:

Zbyt dużą zawartość piasku w pompowanej cieczy, kiedy pompa pracuje przy zamnkiętych zaworach, przez niskie napięcie lub zbyt wysokie napięcie, asymetryjny prąd trójfazowy, zmniejszająca się oporność izolacji, częste załączenia/wyłączenia,  prze zbyt niską lub za wysoką wydajność, wysoki opór wirowy ze względu na uszkodzoną część hydrauliczną, zbyt gęsty lub zbyt lepki pompowany płyn, lub tuż przez zablokowaną część hydrauliczną. Wiele tych przypadków może być uniknionych dzięki elektronicznym urządzeniom firmy ZDS, które chronią pompy przed możliwymi uszkodzeniami.

 

Co powinno się zrobić, kiedy prąd silnika pompy przekracza wartość prądu pełnego obciążenia?

Jest wiele przyczyn, z powodu których podczas pracy pompy, wartość prądu może przekroczyć wartość prądu dozwolonego, np. w przypadku zbyt wysokiego lub niskiego napięcia lub w przypadku zakłócenia prądu w silnikach trójfazowych. Taka sytuacja również może wystąpić, kiedy pompowana ciecz jest zbyt gęsta ( z powodu obecności piasku lub błota) lub kiedy część hydrauliczna jest przetarta lub częściowo zablokowana.

 

Jak reagują silniki ZDS na zmiany napięcia?

W celu uniknięcia problemów z silnikami ZDS, tolerancja napięcia od wartości nominalnych wynosi od -10% / 6% (w stosunku do napięcia danego silnika).

 

Jak bardzo niezawodny jest kondensator wbudowany w 2-przewodowe silniki?

Kondensator gwarantuje minimum 30 000 godzin pracy. Przez ostatnie 3 lata, wskaźnik awarii silników z wbudowanym kondensatorem był mniejszy o 0,2%.  

 

Jak dobrać odpowiedni panel kontrolny do pompy głębinowej ZDS?

Panel kontrolny musi być dobrany zgodnie z typem silnika ( chłodzony olejem lub wodą), rodzajem zasilania (jednofazowe, trójfazowe), napięciem (220-230V, 380-415V) oraz zgodnie z mocą silnika (kW).

 

Gdzie mogę znaleźć informację, aby rozwiązać możliwe problemy z produktami ZDS?

Instrukcje dostarczone wraz z produktami ZDS zawierają informacje jak zainstalować i załączyć produkt, jak i również zawierają informacje potrzebne do rozwiązania ewentualnych usterek, problemów, które mogą wystąpić z produktem. W przypadku nie znalezienia odpowiedzi na dany problem, prosimy o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta ZDS lub lokalnym dystrybutorem.