Przwatności

Cookies

Aby zapewnić optymalizację korzystania z usługi, strona www.zdsgroup.com s wykorzystuje cookies.

Cookies to małe pliki tekstowe, które dzięki odwiedzaniu strony wysyłają do terminali abonenckich, gdzie są one przechowywane żeby być przekazywane z powrotem do tych samych stron podczas kolejnych wizyt. Cookie nie jest programem i nie ma wirusów. Cookies są wykorzystywane w celu zapewnienia najlepszej możliwości przeglądania strony internetowej anonimowo i wyłącznie do celów statystycznych. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje o zainstalowanym cookies za pośrednictwem tej strony, oraz wszelkie niezbędne informacje o tym, jak zarządzać swoimi preferencjami o nich.

Właściciel i kierownik przetwarzania danych

ZDS S.r.l., via Grecia 8, 35127 Padova, Tel.: +39 0497994854, Fax: +39 0495910056, e-mail: info@zdsgroup.com

Sposób przetwarzania

Dane osobowe podane dobrowolnie na stronie www.zdsgroup.com będą wykorzystywane przez ZDS S.rl. do spełnienia wymaganych usług, a także do wysyłania reklam przez e-mail.

Metody przetwarzania

Dane osobowe podane przez stronę www.zdsgroup.com będą wykorzystywane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone i w każdym przypadku, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność, według szczególnych środków bezpieczeństwa.

Prawa autorskie

Witryna www.zdsgroup.com jest chroniona prawem autorskim. Żadna część tej witryny nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ZDS srl w dowolnej postaci lub w jakikolwiek sposób. Nieuprawnione powielanie tej strony internetowej może skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi i będzie ścigane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Strona www.zdsgroup.com ma charakter czysto informacyjny. Przekazywanie tych informacji nie stwarza jakiegokolwiek związku z ZDS srl. Pomimo tego intresem jest zapewnienie najbardziej dokładnych informacji, jak to możliwe, mogą wystąpić błędz lub pominięcia za które ZDS srl nie ma żadnej odpowiedzialność. ZDS srl yastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na stronie internetowej bez uprzedzenia. Materiały i informacje opublikowane na stronie są dostarczane bez gwarancji.

ZDS srl To nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy sprzętu, oprogramowania lub plików spowodowanej korzystaniem z Serwisu lub pobranych elementów/ używanych przez / na stronie, i nie daje żadnych gwarancji, że strona internetowa lub usługi świadczone przez takie same są bezpieczne i wolne od wirusów lub stale w pełni funkcjonalna.

Spory

Wszelkie spory dotyczące stosowania lub interpretacji strony www.zdsgroup.com będą regulowane przez prawo włoskie w Padwie.

Prawa zainteresowanych stron

Zgodnie z art 7 dekretu ustawodawczego. N. 196/2003 „o ochronie danych osobowych”, użytkownik może w dowolnym czasie zwrócić się do ZDS srl jako właściciel danych osobistych, potwierdzenie danych dotyczących użytkownika; Mogą wystąpić o zawartość lub pochodzenie informacji; w celu sprawdzenia ich poprawności; uaktualnienia lub sprostowania; żądać unieważnienia, przekształcenie w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem; sprzeciwiać się przetwarzaniu danych osobowych.