Polityka Jakości

Firma ZDS jest zorganizowana zgodnie z międzynarodowymi standardami systemu zarządzania jakością  UNI EN ISO 9001:2015 oraz przestrzega wszelkie normy związane z higieną, zdrowiem i bezpieczeństwem podczas pracy.