Suport tehnic

Întrebări frecvente (FAQ)

Cum pot contacta serviciul clienți ZDS?

Puteți contacta direct serviciul clienți ZDS sau prin distribuitorul local.

Cum se pot folosi pompele submersibile ZDS?

Electropompele submersibile ZDS sunt concepute pentru a fi utilizate în următoarele aplicații:

Unde sunt fabricate produsele ZDS?

Toate produsele ZDS sunt proiectate și fabricate în Padova, Italia.

Ce este presiunea dinamică totală?

Presiunea dinamică totală a pompei de asemenea, este menționată ca presiunea totală. Presiunea dinamică este egală cu presiunea măsurată la ieșirea din pompă. Este în general specificată în metri și, împreună cu fluxul, este reprezentata grafic în curba de performanță idraulica.

Ce inseamnă performanța de curbă și de ce este atât de importanta?

Performanța unei pompe este foarte importantă, pentru ca este singura modalitate de a dimensiona corect un sistem. Numai examinand graficul se poate detemina modelul de electropompă cu cele mai bune și potrivite perfomanțe, și pentru a optimiza consumul de energie. Intradevăr fiecare instalare este diferită, cererea de presiune ți de putere diferă de la caz la caz, adâncimea ți nivelul puțului depind de locul de instalare, etc. 

De ce trebuie să urmați instrucțiunile pentru a instala produsele ZDS?

Este absolut recomandat. Instrucțiunile de instalare și funcționare a produselor  ZDS conțin informații necesare fundamentale pentru instalarea, exploatarea și întreținerea sistemului. În plus, acestea trebuie să fie citite de către instalator și proprietar  înainte de instalare, și să fie întotdeauna consultabile.

În ce poziție poate funcţiona o electropompă ZDS?

O electropompa ZDS poate functiona in poziție verticală ori orizontală. In cazul in care electopompa este instalată in orizontal este important ca gura de trimitere sa fie poziționată in sus si gura de aspirare sa fie in intregime scufundat in lichidul care trebuie pompat. Filtrul KIOS Kit a fost  proiectat special pentru folosirea in orizontal a electropompelor în cisterne.

Ce fel de lichid pot folosi cu electropompele ZDS?

Apă curată, fara materiale solide sau abrazive, nu vâscosă, nu agresivă, nu cristalizată și chimic neutră.

Cum instalez cablul de alimentare a motorului submersibil ZDS?

Înainte de a instala cablul de alimentare a motorului submersibil, este recomandat să vă asigurați ca ștecherul sa fie curat și uscat. Pentru a ușura instalarea, părțile în cauciuc a conectorului pot fi acoperite cu o pasta de silicon non-conductoare. Șuruburile de asamblare a cablului trebuie să fie fixate cu adaos de etanșeizare.

O electropompa trifazata ZDS poate fi conectata la o singură fază de alimentare?

Nu, o electropompă cu trei faze ZDS trebuie să fie conectata la o sursă de alimentare cu trei faze. Cum o electropompă ZDS monofazata trebuie să fie conectata la o sursă de alimentare cu o singură fază.

Partea hidraulica ZDS poate funcționa la 50 si 60 Hz?

Partea hidraulică ZDS este proiectatea pentru a funcționa la 50 Hz, dar poate funcționa și la 60Hz. În acest caz puterea absorbită de motor va fi mai înaltă, prin urmare va fi nevoie să fie instalat un motor cu o putere mai mare, egal ca si kW in partea hidraulică. 

Motoarele și electropompele ZDS poate rula 60 Hz?

Nu, pentru că motoarele și părtile hidraulice ZDS sunt concepute să funcționeze la frecvența de 50 Hz, n - 2850 min -1.

Produsele ZDS pot opera cu un convertizor de frecvență?

Singurele produse ZDS care pot fi folosite cu convertor de frecvență, potrivit regulamentului, sunt: motorul cu trei faze OT, motorul cu o singură fază O3 PSC, și numai dacă fără dispozitiv DRP. Informațiile tehnice disponibile în instrucțiunile de exploatare și foi de datele tehnice ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare în funcție de tipul de instalare.

Motoarele ZDS sunt echipate cu un sistem soft-start?

Electropompa Plug&Go și motorul H2E sunt echipate cu un soft-start system, care reduce consumul de curent la pornire.

Care este numărul maxim de porniri pe care le pot face fără a compromite durabilitatea electropompei ZDS?

Numărul maxim de porniri pe ora este de 150, distribuite uniform.

Există propilen Glicol în produse ZDS?

Lubrifiantul din interioriul motorului a electropompei Plug&Go, a motorului H2E și a motorului H2 este compus dintr-un amestec de apă și glicol, pentru a evita înghețarea in timpul transportului și a depozitării acestuia. Glicola este clasificată ca non-toxic și se gaseste in clasa numarul ”1” ca și clasa de poluare. (1= puțin poluant pentru apă). Verificați vă rugam dacă normativa ambientală prezentă in zona de instalare, cere ca lichidul lubrifiant a motorului sa fie complet lipsit de această substanța inainte de a instala electropompa. 

De ce este important ca pompa să nu funcționeze pe uscat?

O electropompa care lucrează la sec risca să se dăuneze, deoarece componentele interne in partea hidraulică și a motorului ar putea să se compromită. Din acest motiv, ZDS a proiectat diverse dispozitive electronice pentru a proteja electropompa de la functionarea la sec. Electropompa Plug&Go și Solutiile Complete cu motorul H2E au dispozitivul împotriva functionarii pe uscat integrat. Dispozitivul de protecție DRP, integrat in cablul de alimentare poate fi instalat pe motoarele ZDS si Franklin. Se recomandă alegerea electrompompei corecte in funcție de cantitatea de apă furnizată de puț, pentru a evita instalarea unei electropompe supradimensionată pentru acel sistem. 

Pompele ZDS sunt protejate împotriva funcționării uscate?

Electropompa Plug&Go, soluțiile complete H2E, soluțiile complete cu panoul de control Master și motoarele dotate de dispozitivul DRP; sunt dotate de protecție impotriva functionării pe uscat, prin urmare nu au nevoie de sonde de nivel. In cazul in care lipsește apa, sistemul va opri automatic electropompa, pentru a o reporni după o perioadă de timp programată. 

Care sunt limitele de funcționare a electropompelor ZDS?

Electropompa trebuie să se încadreze în limitele tehnice și de mediu prezentate în manualele de instrucțiuni și cataloage tehnice.

Care sunt toleranțele de performanță de operare ale electropompelor?

Performanța pompelor electrice furnizate este în conformitate cu UNI EN ISO 9906 Anexa A pentru pompe produse în serie.

Ce se întâmplă dacă pompa electrica operează la stânga a curbei de performanță?

Dacă electropompa funcționează prea înspre stânga fața de curbă, inseamnă ca funcționează în contiții de curgere scazută si presiune mare, adica la o putere mai mică decat accea pentru care a fost proiectată. Marea presiune inăuntrul pompei, mărește impingerea axiala pe rulmentul motorului, crascând riscul de a strica rulmentul axial al motorului. De asemenea, partea hidraulică și motorul se pot supraîncalzi din cauză că lipseste ori este insuficient fluxul de răcire al motorului. Din acest motiv, electropompa trebuie să funcționeze în limita puterii inferioare și superioare. 

Ce se întâmplă dacă pompa electrica operează la stânga a curbei de performanță?

Daca electropompa funcționează prea la dreapta de curbă, inseamnă că funcționează in condiții de curgere inaltă și presiune mică, adica la o putere mai mare fața de cea pentru care a fost proiectată. In alte cuvinte electropompa este subdimensionată pentru puterea necesara a sistemului. Funcționarea electropompei in aceste condiții poate provoca daune la partea hidraulică și la motor. Electropompa trebuie să fie mereu folosită în limitata de putere inferioare și superioare. Ideal, ea ar trebuii folosită cel mai aproape posibil de punctul de maximă eficiență pentru a garanta o durată mai lunga ți pentru  reduce la minim consumul de energie. 

Ce este forța de tracțiune axiala și ceea ce cauzeaza?

Tracțiunea axială este o forță îndreptată în jos care acționează pe rulmentul motorului cand electropompa funcționează. Împingeri axiale prea puternice pot cauza probleme, de fapt operațiuni continue in aceste condiții pot strica rulmentul axial al motorului. De asemenea, pompa si motoru se pot supraîncalzi din cauza lipsei ori a insuficienței fluxului de răcire a motorului. Pentru a evita aceste probleme, pompa trebuie să fie folosită în domeniul specific. Curbele pentru pompele submersibile ZDS reprezintă domeniul permis în forma unei linii continue, și cu domeniul de funcționare inadmisibil ca o linie punctată. 

Ce este lovitura de berbec și de ce este provocată?

Lovitura de berbec este un vârf de tensiune, cauzat de o rapidă schimbare a vitezei apei în interiorul unei conducte. Lovitura de berbec este de obicei însoțită de un zgomot simil a unui ciocan care loveste o conducta, de unde vine și numele. Acest vârf de tensiune dacă nu vine redus, poate cauza multe daune, poate dauna conductele și toate utilitațile conectate cu aceasta ( centrale, electropompe, etc). Daca se prezintă aceste condiții este nevoie să fie stins sistemul și să se rezolve problema. 

Ce este un motor răcit cu apă?

Se definește un motor răcit cu apa, un motor ale cărui părți ( ax, suporturi, rulmenți, etc ), se găsesc inăuntrul a unei cavităși care le separă de la infățurarea electrică. Răcirea si unsoarea părților sunt făcute de apă inăuntru. 

De ce electropompa ZDS face zgomat?

Electropompa este zgomotoasă pentru că:   

- este aer în sistem.

- gura de aspirare a parții hidraulice nu este complet sub apă. 

 - componentele interne a electropompei sunt dăunate ori consumate.

De la ce ar putea fi cauzata intervenția întrerupătorului de circuit sau de siguranţe,in timpul de pornire a motorului?

În timpul pornirii a motorului, intrerupătoarele magnetice și siguranțele ar putea intervenii pentru numeroase motive: lipsa unei faze in motoarele cu trei faze, un scurtcircuit la motor, partea hidraulică este blocată, intrerupătorul magnetou e expus la o temperatură a mediului ambient mai mare decat cea permisă, condensatorul este stricat pentru motoarele cu o singură fază, o legătură gresită la motoarele monofazate. 

Ce ar putea fi cauzat intervenția întrerupătorului de circuit sau de siguranţă?

In timpul funcționării intrerupătoarele magnetotermice și a siguranțelor pot sări pentru mai multe motive, cum ar fi: în caz de supratensiune ori a subtensiunii, dacă este un dizechilibru in motoarele trifazate, daca motorul este în scurt circuit, o legătură gresită la motoarele monofazate, lichidul pompat este prea dens ( din cauza nisipului ori a nămolului), ori daca partea hidraulica este uzată ori blocată. 

Care este cantitatea maximă de nisip care poate fi prezenta în lichidul pompat?

Cantitatea maximă de nisip conținută în apă nu trebuie să depășească 120 g / m3. O cantitate mai mare reduce durata de viață a pompei (din moment ce consuma componentele interne) și crește riscul de blocare a părții hidraulice.

Ce este o manta de răcire?

O mantă de răcire este necesară pentru a asigura un flux constant de lichid în jurul superficii motorului. De obicei electropompa este inconjurată de pereții puțului, și datorită mișcării apei de jos în sus, se garantează o corectă răcire a superficii motorului. Când electropompa este instalată în puțuri largi, în ape deschise, ori în cisterne și nu există pereți care garantează un corect flux de răcire a motorului, devine necesar a folosi o mantă de răcire. În acest cas se recomandă folosirea Kios kit-ului pentru a garanta un corect flux de răcire. 

Care este fluxul minim de răcire necesar pentru electropompele ZDS?

În timp ce pompa este în funcțiune este necesar un minim de curgere de răcire continuă (min 8 cm / sec), să se răcească suficient partea hidraulică și motorul.

Care este nivelul minim de lichid pentru a face  funcționa în mod corespunzător electropompa ZDS?

Motoarele ZDS sunt proiectate pentru a se răci datorită fluxului de apă pompata imprejur (min 8cm/sec). Pentru a garanta acest lucru, electropompa ZDS trebuie să fie mereu corect scufundată în apa pompata în timpul funcționării. Dacă fluxul de răcire minim nu poate fi garantat, sfătuim folosirea Kios kit-ului ori a unei mante de racire alternativă. 

Ce cauzează supraîncălzirea motorului?

Supraîncalzirea motorului poate fi provocat de mai multe lucrui:

Mare parte din aceste cauze se pot evită cu o corectă instalare și cu dispozitivele de protecție ZDS. 

Ce trebuie să faceți dacă curentul motorului depășește curentul la full load?

Există mai multe motive pentru care, în timpul funcționării electropompei, curentul poate fi mai mare decât curentul maxim admisibil: în caz de supratensiune sau subtensiune, cu un dezechilibru de curent la motoarele cu trei faze, în cazul în care lichidul pompat este prea dens (prezența de nisip sau noroi), sau în cazul în care partea hidraulică este uzată sau parțial blocată.

Cum reacţionează motorul ZDS la modificările de tensiune?

Pentru a evita problemele în funcționarea motoarelor ZDS se recomandă să se mențină variația tensiunii de alimentare în intervalul de la -10% / + 6% în raport cu tensiunea indicată pe plăcuța cu specificații.

Cât de sigur este un condensator integrat în un motor 2-fire monofazat?

Condensatorul este garantat pentru un minim de 30.000 de ore de funcționare. În ultimii 3 ani, rata de rupere a motoarelor cu condensator integrat a fost mai mică de 0,2%.

Cum aleg placa electronică corectă pentru o electropompa ZDS?

Panoul de control trebuie să fie selectat în funcție de tipul de motor (răcire cu ulei sau apă), sursa de alimentare (o  singură fază, cu trei faze), tipul de tensiune (220-230V, 380-415V) și puterea motorului ( kW).

Unde pot găsi informații pentru a rezolva orice problema cu produsele ZDS?

Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsele ZDS, precum și să indice modul în care se instalează și lansează produsele, conțin o mare parte din informații pentru a rezolva orice probleme cu ei.În cazul în care informațiile nu sunt suficiente, vă rugăm să contactați serviciul clienți ZDS sau distribuitorul.